Інформаційна згода

На замовлення ортодонтичного лікування системою прозорих кап Easy Align

 

Я, лікар, замовляючи лікування системою прозорих кап Easy Align, погоджуюсь з правилами і умовами цієї згоди, а також розумію необхідність строго виконувати рекомендації, які будуть надіслані в Таблицях Маніпуляцій, по електронній пошті, по Viber, тощо.

Хоча ортодонтичне лікування системою прозорих кап Easy Align має значний відсоток клінічного успіху, проте я розумію, що воно є біологічною процедурою і тому не може мати стовідсоткової гарантії на успіх.

Як лікар, я розумію всі можливі ускладнення, які можуть виникнути під час ортодонтичного лікування.

Я гарантую, що порожнина рота пацієнта санована та підготовлена до ортодонтичного лікування. Тобто: зняті зубні відкладення; пролікований каріес; наявні гострі запальні захворювання проліковані чи переведені в хронічний стан; проаналізовані ОПТГ та КТ і у випадку виявлення відхилень від норми (кісти, періодинтити і т.д.) пацієнт направлений на лікування; виявлені та вказані наявні анкілозовані зуби та зуби з виведеним за верхівку кореня матеріалом. Розумію, що у випадку недосконалого аналізу знімків пацієнта і ненадання всіх необхідних данних, не матиму претензій до компанії-виробника ізілайнерів.

Я розумію, що відсутність своєчасного контролю може призвести до збою в переміщеннях зубів, а в подальшому і до складання нового плану лікування. Я погоджуюсь з тим, що претензій до Центру Цифрової Ортодонтії не матиму, у випадку недосягнення кінцевого результату та ускладнень в ході лікування, пов’язаних з наданим мною недостанім обсягом необхідних даних для діагностики та складання плану ортодонтичного лікування, відсутністю контролю пацієнта або надання неякісних фотографій, моделей тощо, а також замовлення ізілайнерів в більшій кількості, ніж це передбачено протоколом контролю чи Таблицею Маніпуляцій.

Також розумію що всі дані, які я надав, будуть використовуватись для діагностики та складання плану лікування мого пацієнта, і всі неточності та недостовірні дані вплинуть на кінцевий результат. Я розумію, що в такому разі не матиму претензій до Центру Цифрової Ортодонтії.

Я розумію, що, якщо я втручусь в процес лікування без письмового погодження з Центром Цифрової Ортодонтії, я не зможу вимагати виконання останнім взятих на себе зобов’язань та своїх обов’язків.

Згідно норм Європейського законодавства та протоколів лікування, всі питання будуть вирішуватись лише в письмовому вигляді: ел-пошта, Вайбер.

Я розумію, що якщо я захочу змінити план лікування після його затвердження, я мушу заплатити за новий план лікування згідно діючого прайс-листа.

В залежності від складності ситуації, на зубах будуть розташовані ретенційні пункти, з правилами установки яких я ознайомлений та ознайомив пацієнта, і який не має проти цього заперечень.

В залежності від віку пацієнта та від складності початкової ситуації, може виникнути необхідність в пожиттєвій ретенції для утримування досягнутого результату ортодонтичного лікування. Я розумію, що недотримання рекомендацій щодо ретенції може призвести до рецидиву (переміщення зубів у відмінне від початкового та кінцевого положення).

Також я погоджуюсь провести сепарування міжзубних контактів пацієнта, згідно Таблиці Маніпуляцій та подальших рекомендацій Центру Цифрової Ортодонтії в ході лікування (з подальшим укріпленням емалі зубів фторвмісними препаратами).

Я розумію, що у пацієнта можливе виникнення відчуття дискомфорту та болю на етапах проведення ортодонтичного лікування.

Крім того, я розумію необхідність рентгенологічного контролю лікування в майбутньому та зобов‘язуюсь робити знімки на вимогу ЦЦО.

Я розумію, що направлення на консультацію до фахівців іншого профілю (гнатолог, остеопат, кінезіолог тощо) є важливим, і в разі відмови моєї чи пацієнта від отримання заключення, ЦЦО не буде нести відповідальність за наслідки, які виникнуть через це.

Також я розумію, що зуби в порожнині рота знаходяться в постійному русі і змінюють своє положення протягом життя. Саме тому я згоден з тим, що у випадку, якщо між затвердженням плану лікування і постановкою на зубні ряди пацієнта першої капи пройшло більше трьох місяців, необхідне складання нового плану лікування. В разі недотримання умов цього пункту, я не матиму претензій до ЦЦО, що можуть виникнути при здачі першої партії кап пацієнту.

Розуміючи сутність запропонованого моєму пацієнту лікування і біологічну та фізіологічну унікальність його організму, я згоден з тим, що ніхто не в змозі передбачити точний результат запланованого лікування. Я розумію, що мені не надаються гарантії, але вважаю, що це лікування в моїх інтересах та інтересах пацієнта.

Мені були пояснені всі можливі наслідки лікування, а також альтернативні методи лікування. Я також мав можливість задавати всі питання, які мене цікавили в письмовому вигляді.

Я уважно ознайомився з даною згодою і розумію, що остання є юридичним документом і несе для мене правові наслідки.
 
Шановний лікарю, дану згоду підготовлено на базі Інформаційної згоди з ортодонтичним пацієнтом, затвердженої МОЗ України, яку мусить підписувати кожний пацієнт, який приходить на прийом до лікаря-ортодонта.

3rd EUROPEAN ALIGNER SOCIETY CONGRESS

Цифрова Ортодонтія – можливості та реалізація
#

Представитель технологии в
странах бывшего СНГ

01034, Украина, Киев, ул. Лысенко, 4, оф. 60

+38 050 402 09 10, (044) 278-73-46
ira@promed.ua

© Copyright 2021. Все права защищены